Schatkamer van Fryslân

Overige materialen

Misschien heb je ander materiaal dat mogelijk in aanmerking komt voor opname in onze collectie, bijvoorbeeld museale objecten, affiches, prenten of kaarten. Neem dan contact met ons op, zodat wij kunnen beoordelen of het materiaal bij Tresoar op zijn plaats is.