Schatkamer van Fryslân

Schenkingen aan Tresoar

Heb je archiefmateriaal, foto’s of andere informatiebronnen die misschien interessant zijn om in de Tresoarcollectie op te nemen? Als het materiaal aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan willen we graag met je in overleg. Wanneer Tresoar het niet opneemt, denken we mee over een andere goede bestemming.

Kijk voor meer informatie en het maken van een afspraak op de pagina Schenken aan Tresoar.