Schatkamer van Fryslân

Toegang en legitimatie

​Iedereen kan gebruik maken van de faciliteiten in de publieksruimten van Tresoar. Voor het aanvragen van boeken en archiefstukken die niet in de open opstelling staan is een gebruikerspas vereist die wordt uitgegeven na legitimatie.

Er zijn verschillende soorten passen:

jaarpasvoortarief
Basisraadplegen archivalia en boeken alleen in Tresoargratis
Standaardraadplegen archivalia in Tresoar en lenen van boeken€ 13,50
Standaard jaarpas  
studenten, scholieren  en vrienden
Voor scholieren is de pas gratis.
€ 6,75 


Verlies van de gebruikerspas dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan Tresoar. Na melding wordt een nieuwe pas uitgereikt tegen vergoeding van € 4,50. Houders van een pas dienen adreswijzigingen door te geven aan Tresoar.

Lenen en aanvragen
Slechts een deel van de collectie van Tresoar kan worden geleend voor raadpleging buiten het gebouw. Een globale regel is dat boeken die na 1900 zijn verschenen kunnen worden geleend en dat alles wat uniek, zeldzaam of kostbaar is alleen in Tresoar kan worden geraadpleegd. Dat geldt voor archivalia, handschriften en oude drukken. Voor archivalia gelden bovendien soms nog beperkingen op de openbaarheid.

Friese bibliotheekpas
Boeken lenen bij Tresoar zonder Tresoarpas? Dat kan ook met elke geldige (Friese) bibliotheekpas. Dit is mogelijk omdat de Friese bibliotheken een samenwerkingsverband zijn aangegaan met Tresoar. Tresoar heeft een grote verzameling boeken die niet bij andere bibliotheken in Friesland te vinden is.

Verlenging
Bij uitleningen geldt een termijn van vier weken. Verlenging van deze termijn is mogelijk, ook telefonisch. Wanneer een boek na afloop van de termijn niet is teruggebracht volgt een herinnering. Aan volgende herinneringen zijn boetes verbonden.

Vermissing of beschadiging
Bij vermissing of beschadiging van uitgeleende collectieonderdelen worden vervangingskosten (minimaal € 46,50) in rekening gebracht.