Schatkamer van Fryslân

Toestemming

​Wanneer de persoon van wie je het dossier of documenten wilt inzien, nog in leven is, heb je zijn of haar toestemming nodig. Deze toestemming dient te bestaan uit een ondertekende verklaring en kopie van het identiteitsbewijs van degene op wie het dossier betrekking heeft. Op deze kopie dient de handtekening van de betrokkene duidelijk leesbaar te zijn. Wanneer het jezelf betreft, dien je een kopie van je eigen legitimatiebewijs mee te sturen.