Schatkamer van Fryslân

Waarborgen van de privacy

​Een belangrijke voorwaarde bij het verlenen van inzage is de vraag of de privacy van in de dossiers genoemde personen voldoende wordt gewaarborgd. Dit zal beoordeeld worden naar aanleiding van je beantwoording van de volgende vragen.
   
1a. Hoe wordt de privacygevoelige informatie, overgenomen uit de dossiers, beveiligd? Worden gegevens bijvoorbeeld opgeslagen op een beveiligde USB-stick of beveiligde computer?
1b. Hoe wordt voorkomen dat de persoonlijke levenssfeer niet wordt geschaad? De resultaten worden bijvoorbeeld alleen statistisch verwerkt, namen van betrokken personen worden niet genoemd, wijze van anonimiseren etc.

Context

Met deze informatie krijgen wij een beter beeld van je onderzoek en kunnen we wellicht met je meedenken welke archieven nog meer relevant zijn.

2a. Inleiding (Wat is de aanleiding om dit onderzoek te doen)
2b. De onderzoeksvraag
2c. Doelstelling (Wat moet het onderzoek opleveren: boek, artikel, promotie etc.)
2d. Opbouw van het onderzoek en de onderzoeksmethode(n)
2e. Welke beperkt openbare dossiers van Tresoar zijn noodzakelijk voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag?
2f. Waarom is verwerking van de persoonsgegevens in deze dossiers noodzakelijk voor het onderzoek?
2g. Waarom is het niet mogelijk schriftelijke toestemming van de betrokkenen of bewijzen van hun overlijden te verkrijgen? 

We verzoeken je om je onderzoeksopzet puntsgewijs in te dienen, dus genummerd van 1a t/m 2g.