Schatkamer van Fryslân

Schenken aan Tresoar?

Overweegt u een schenking aan Tresoar?
Dan verzoeken wij u eerst het volgende te lezen.

Het collectiebeleid van Tresoar is gericht op Friesland in brede zin: taal, cultuur, geschiedenis en wat hierbij voor een breder begrip van belang is. Wat Tresoar bewaart zijn (grofweg) boeken, tijdschriften, handschriften, archiefstukken, afbeeldingen, foto's en -nog terughoudend- digitale bestanden. Maar in dit alles zijn we selectief. Want wat we bewaren vergt opslagruimte en toegangsmogelijkheden, en dus kosten. Nieuw op te nemen archieven moeten daarom uniek zijn én een meerwaarde hebben ten opzichte van de archivalia die we al bezitten.

Tresoar collectioneert niet alles!

  • Tresoar neemt geen boeken op die reeds in de collectie aanwezig zijn. U kunt dat zelf nagaan in de bibliotheekcatalogus op http://www.tresoar.nl/Pages/Bibliotheekcatalogus.aspx
  • Gebruiksvoorwerpen en kunstwerken horen thuis in een museum. 
  • Films en video's worden verzameld door het Frysk Film Argyf.
  • Voor een archiefcollectie van lokaal belang verwijzen we u door naar een archiefinstelling 'dichtbij huis', zoals een gemeentearchief.
Uiteindelijk moet de collectie van Tresoar een representatief beeld geven van Fryslân en waar deze provincie voor staat, in het verleden en in de actualiteit. Denkt u dat uw schenking passend is? Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met u op.


Belangrijk bij een schenking

Wordt een schenking door Tresoar aanvaard, dan is het van groot belang dat wij van u voldoende achtergrondinformatie krijgen.
Voor een archief geldt dat de stukken geordend zijn en voorzien van een inventarislijst. Vaak moet een archief eerst opgeschoond worden, daartoe kunt u van ons advies krijgen. Voor kerkelijke archieven zijn landelijke richtlijnen beschikbaar.
Tresoar neemt alleen foto's op als bekend is wie de auteursrechthebbende is en als de foto's kunnen worden hergebruikt. Aanvullende gegevens zijn dan onmisbaar: waar en wanneer is de foto genomen en wie zijn de afgebeelde personen.
Schenkingen worden alleen als schenkingen opgenomen, dat wil zeggen met overdracht van stoffelijk eigendom. Alleen bij hoge uitzondering nemen wij stukken in bruikleen of in bewaring op. Wel is het mogelijk om vanwege privacygevoelige informatie de toegankelijkheid te beperken.

Formulier